Call

Úřední deska obce Kostelní Lhota

podle Správního řádu (zák.č.500/2004 Sb.)

Jednotlivé dokumenty elektronické úřední desky jsou uloženy ve formátu PDF. Pokud nemáte nainstalován program pro prohlížení tohoto formátu,
stáhněte si Acrobat Reader.

Platnost odPlatnost doNázev a anotaceZměněno
11. 07. 2024 26. 07. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou
stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu rekonstrukce žel. přejezdu P 4940 v obci Sadská, ve směru Poříčany - Nymburk
pdf
11. 07. 2024
04. 07. 2024 19. 07. 2024 Veřejná vyhláška
Přechodná úprava provozu na komunikacích č. II/330, III/33011, III/33013, II/503, II/611, z důvodu uzavírky železničního přejezdu P 4948, ul. Pražská, v obci Nymburk
pdf
04. 07. 2024
04. 07. 2024 19. 07. 2024 Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu- komunikace č. II/611 Kostelní Lhota-Sadská
pdf
04. 07. 2024
25. 06. 2024 10. 07. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou
přechodná úprava provozu při uzavírce silnice č. II/329 Pečky
pdf
25. 06. 2024
19. 06. 2024 27. 06. 2024 Pozvánka
na jednání zastupitelstva obce
pdf
19. 06. 2024
19. 06. 2024 04. 07. 2024 Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou
Uplatňování zásad regulace bolševníku velkolepého
pdf
19. 06. 2024
10. 06. 2024 28. 06. 2024 Pachtovní smlouva
se Zemědělskou společností Písková Lhota a.s.
pdf
10. 06. 0024
28. 05. 2024 31. 12. 2024 Rozpočtové opatření č. 3

pdf
28. 05. 2024
28. 05. 2024 30. 06. 2025 Schválený závěrečný účet obce za rok 2024

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
30. 11. -0001
02. 05. 2024 14. 05. 2024 Pozvánka
na jednání zastupitelstva obce
pdf
02. 05. 2024
29. 04. 2024 31. 05. 2024 Veřejná vyhláška
zpřístupnění nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí
pdf
29. 04. 2024
24. 04. 2024 24. 05. 2024 Porovnání cen pro vodné a stočné za rok 2024

pdf pdf
24. 04. 2024
23. 04. 2024 08. 06. 2024 Informace o počtu a sídle volebního okrsku

pdf
23. 04. 2024
12. 04. 2024 15. 05. 2024 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2024
pro poplatníky, kteří jsou přihlášeni k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
pdf
12. 04. 2024
08. 04. 2024 23. 04. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu - od 22.4.2024 - 10.5.2024
komunikace č. III/32914 - chodník
pdf
08. 04. 2024
03. 04. 2024 22. 04. 2024 Závěrečný účet DSO Pečecký region za rok 2023

pdf
03. 04. 2024
30. 03. 2024 31. 12. 2024 Rozpočtové opatření č. 2

pdf
30. 03. 2024
13. 03. 2024 28. 03. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou
Přechodná úprava provozu na komunikaci č. II/330, II/611, II/334, III/32914 při uzavírce komunikace č. II/329
pdf
13. 03. 2024
28. 02. 2024 14. 03. 2024 Zápis ze závěrečného jednání o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Kostelní Lhota ze 20.2.2024
pdf pdf
28. 02. 2024
20. 02. 2024 05. 03. 2024 Oznámení veřejnou vyhláškou
Přechodná úprava provozu - místní komunikace - pořádání "masopustního průvodu"
pdf
20. 02. 2024
09. 02. 2024 31. 12. 2024 Rozpočtové opatření č. 1

pdf
09. 02. 2024
17. 01. 2024 31. 12. 2024 Schválený rozpočet a střednědobý rozpočet obce na rok 2024

pdf pdf
17. 01. 2024
15. 01. 2024 15. 02. 2024 Informace o dokumentaci vlivů záměru „D11, Jirny – Poděbrady, zkapacitnění“ na životní prostředí
dokumenty pod odkazem v dopise
pdf
15. 01. 2024
10. 01. 2024 31. 12. 2024 Rozpočtové opatření č. 10

pdf
10. 01. 2023
11. 12. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 9

pdf
11. 12. 2023
05. 12. 2023 15. 01. 2024 Cena vodného stočného pro rok 2024

pdf
05. 12. 2023
03. 12. 2023 17. 01. 2024 Návrh rozpočtu obce a střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2024

pdf pdf
03. 12. 2023
29. 11. 2023 14. 12. 2023 Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu - Písková Lhota
pdf pdf
28. 11. 2023
21. 11. 2023 09. 12. 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 a Střednědobého výhledu na rok 2025 - 2026

pdf pdf
21. 11. 2023
10. 11. 2023 18. 12. 2023 Veřejná vyhláška
Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 3 Územního plánu Vrbová Lhota zkráceným postupem
pdf
10. 11. 2023
11. 10. 2023 20. 11. 2023 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

pdf
11. 10. 2023
06. 10. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 7

pdf
06. 10. 2023
19. 09. 2023 04. 10. 2023 Veřejná vyhláška
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přístavba základní školy č.p. 5 v Kostelní Lhotě
pdf
19. 09. 2023
15. 09. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 5 a 6

pdf pdf
30. 11. -0001
07. 08. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 4

pdf
07. 08. 2023
15. 06. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 3

pdf
15. 06. 2023
01. 05. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 2

pdf
01. 05. 2023
19. 04. 2023 30. 06. 2023 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
- zjišťování průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov
pdf
19. 04. 2023
03. 02. 2023 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 1

pdf
03. 02. 2023
23. 01. 2023 30. 11. -0001 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Obnova katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období 30.6.2023 až 31.5.2024
pdf
23. 01. 2023
05. 01. 2023 31. 12. 2023 Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled obce

pdf pdf
05. 01. 2023
29. 12. 2022 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 10

pdf
29. 12. 2022
05. 12. 2022 30. 01. 2023 Cena vodného stočného v roce 2023
Cena pitné vody a vody odkanalizované od 1.1.2023
pdf
05. 12. 2022
05. 12. 2022 05. 01. 2023 Návrh rozpočtu obce na rok 2023
včetně střednědobého výhledu
pdf pdf
05. 12. 2022
30. 11. 2022 31. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 8 a 9

pdf pdf
30. 11. 2022
07. 11. 2022 07. 12. 2022 Oznámení o pokračování v řízení o změně územního plánu - Zvěřínek
Veřejné projednání návrhu změny územního plánu
pdf
07. 11. 2022
19. 10. 2022 31. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 7

pdf
19. 10. 2022
19. 10. 2022 03. 11. 2022 Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu - Písková Lhota - Hořátev + Zvěřínek
pdf
19. 10. 2022
17. 10. 2022 14. 11. 2022 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
pdf pdf
17. 10. 2022
03. 10. 2022 18. 10. 2022 Veřejná vyhláška

pdf
03. 10. 2022
19. 09. 2022 03. 10. 2022 Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu - Nymburk-Zvěřínek
pdf
19. 09. 2022
14. 09. 2022 31. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 6

pdf
14. 09. 2022
17. 08. 2022 31. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 5

pdf
17. 08. 2022
01. 08. 2022 16. 08. 2022 Zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách

pdf
01. 08. 2022
27. 07. 2022 12. 08. 2022 Veřejná vyhláška
Územní rozhodnutí o umístění stavby -CETIN a.s., vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací
pdf
27. 07. 2022
18. 07. 2022 02. 08. 2022 Veřejná vyhláška
Stanovení přechodné úpravy provozu dopravního značení na silnici č. II/611
pdf
18. 07. 2022
06. 07. 2022 31. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 4

pdf
06. 07. 2022
04. 07. 2022 19. 07. 2022 Veřejná vyhláška

pdf pdf
04. 07. 2022
30. 06. 2022 30. 06. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2021

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
30. 06. 2022
29. 06. 2022 14. 07. 2022 Oznámení o zahájení řízení
o změně č.1 územního plánu
pdf
29. 06. 2022
15. 06. 2022 30. 06. 2022 Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení územního řízení
pdf
30. 11. -0001
12. 06. 2022 29. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
12. 06. 2022
03. 06. 2022 24. 06. 2022 Veřejná vyhláška
o stanovení a změně záplavového území řeky Šembery
pdf
03. 06. 2022
16. 05. 2022 30. 06. 2022 Zákaz napouštění bazénů z vodovodu

pdf
30. 11. -0001
06. 05. 2022 31. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 3

pdf
06. 05. 2022
20. 04. 2022 31. 12. 2025 Smlouva o poskytnutí dotace pro SK Kostelní Lhota pro rok 2022

pdf
20. 04. 2022
20. 04. 2022 31. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 2

pdf
20. 04. 2022
13. 04. 2022 29. 04. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy - uzavírka Kolínské ulice v Nymburce
pdf
13. 04. 2022
23. 03. 2022 07. 04. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru - "D11, Jirny – Poděbrady, zkapacitnění dálnice - přidání třetích pruhů“

pdf
23. 03. 2022
15. 02. 2022 31. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 1

pdf
15. 02. 2022
05. 01. 2022 31. 12. 2022 Schválený rozpočet obce na rok 2022

pdf
05. 01. 2022
03. 12. 2021 31. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
pdf
03. 12. 2021
03. 12. 2021 31. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
pdf
03. 12. 2021
14. 06. 2021 30. 06. 2022 Závěrečný účet obce za rok 2020

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
14. 06. 2021
05. 05. 2021 05. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva
na dotaci Sportovnímu klubu
pdf
05. 05. 2021
18. 03. 2021 31. 12. 2022 Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce

pdf
18. 03. 2021
08. 02. 2021 24. 02. 2021 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce

pdf
08. 02. 2021
04. 01. 2021 31. 12. 2021 Schválený rozpočet obce na rok 2021

pdf
04. 01. 2021
23. 12. 2020 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 9

pdf
23. 12. 2020
23. 12. 2020 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 8

pdf
23. 12. 2020
10. 09. 2020 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 6

pdf
10. 09. 2020
02. 09. 2020 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 5

pdf
02. 09. 2020
14. 08. 2020 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 4

pdf
14. 08. 2020
10. 08. 2020 03. 10. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
pdf pdf
10. 08. 2020
05. 08. 2020 03. 10. 2020 Informace
o počtu a sídlech volebních okrsků
pdf
05. 08. 2020
23. 06. 2020 10. 07. 2020 Oznámení
o projednávání změny č. 1 územního plánu obce
pdf
23. 06. 2020
18. 06. 2020 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 3

pdf
18. 06. 2020
18. 06. 2020 30. 06. 2021 Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce

pdf
18. 06. 2020
18. 06. 2020 30. 06. 2021 Závěrečný účet obce za rok 2019

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
18. 06. 2020
29. 05. 2020 31. 05. 2023 Smlouva o poskytnutí dotace SK Kostelní Lhota na rok 2020

pdf
29. 05. 2020
11. 05. 2020 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 2

pdf
11. 05. 2020
14. 04. 2020 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 1

pdf
14. 04. 2020
13. 04. 2020 31. 12. 2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
pro majitele lesů o opatřeních odchylných od lesního zákona
pdf
13. 04. 2020
22. 01. 2020 16. 02. 2020 Oznámení
o územním plánu obce a nabytí jeho účinnosti
pdf
22. 01. 2020
16. 01. 2020 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 8

pdf
16. 01. 2020
15. 01. 2020 31. 12. 2020 Schválený rozpočet obce na rok 2020

pdf
15. 01. 2020
18. 12. 2019 03. 01. 2020 Oznámení - veřejná vyhláška
o vydání nového územního plánu obce
pdf
18. 12. 2019
16. 12. 2019 31. 12. 2019 Nařízení
o maximálních cenách za nájem a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa
pdf
16. 12. 2019
16. 12. 2019 01. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pdf
16. 12. 2019
12. 12. 2019 20. 12. 2019 Pozvánka
na jednání zastupitelstva obce
pdf
12. 12. 2019
09. 12. 2019 16. 12. 2019 Pozvánka
na jednání zastupitelstva obce
pdf
09. 12. 2019
06. 12. 2019 23. 12. 2019 Návrh rozpočtu DSO Pečecký region
pro rok 2020
pdf pdf
06. 12. 2019
04. 12. 2019 20. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020

pdf
04. 12. 2019
27. 11. 2019 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 7

pdf
27. 11. 2019
07. 11. 2019 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 6

pdf
07. 11. 2019
08. 10. 2019 31. 12. 2019 Oznámení
o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
pdf
08. 10. 2019
10. 09. 2019 29. 09. 2019 Finanční informace Dobrovolného svazku Pečecký region
Rozpočet na rok 2019, Závěrečný účet za rok 2018, Rozpočtový výhled a Rozpočtová opatření č. 1 a 2/2019
pdf
10. 09. 2019
30. 08. 2019 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 5

pdf
30. 08. 2019
28. 06. 2019 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 4

pdf
28. 06. 2019
24. 05. 2019 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 3

pdf
24. 05. 2019
19. 05. 2019 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 2

pdf
19. 05. 2019
17. 05. 2019 30. 06. 2020 Závěrečný účet obce za rok 2018 - schválený

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
17. 05. 2019
10. 05. 2019 31. 05. 2022 Smlouva o dotaci Sportovnímu klubu

pdf
10. 05. 2019
23. 04. 2019 10. 05. 2019 Nařízení Státní veterinární správy
ohledně výskytu tularémie u zajíců
pdf
23. 04. 2019
17. 04. 2019 05. 05. 2019 Závěrečný účet DSO Pečecký region za rok 2018

pdf
17. 04. 2019
12. 04. 2019 15. 05. 2019 Projednání územního plánu města Pečky

pdf
12. 04. 2019
11. 04. 2019 12. 05. 2019 Opatření obecné povahy
o lesích vzhledem ke klimatickým podmínkám
pdf
11. 04. 2019
03. 04. 2019 25. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu - informace

pdf
03. 04. 2019
03. 04. 2019 31. 05. 2019 Neznámí vlastníci nemovitostí
aktuální seznam, prosíme o spolupráci
pdf
03. 04. 2019
23. 02. 2019 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 1

pdf
23. 02. 2019
14. 02. 2019 25. 03. 2019 Oznámení
o zahájení řízení o územním plánu
pdf
14. 02. 2019
15. 01. 2019 31. 12. 2019 Schválený rozpočet obce na rok 2019

pdf
15. 01. 2019
09. 01. 2019 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 8

pdf
09. 01. 2019
13. 12. 2018 31. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 7

pdf
13. 12. 2018
27. 11. 2018 14. 12. 2018 Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2019 včetně střednědobého výhledu

pdf pdf
27. 11. 2018
26. 11. 2018 15. 12. 2018 Zrušení zákazu odběru povrchových vod

pdf
26. 11. 2018
05. 11. 2018 26. 11. 2018 Záměr změny podmínek pachtovních smluv

pdf
05. 11. 2018
10. 10. 2018 31. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 6

pdf
10. 10. 2018
10. 08. 2018 31. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 5

pdf
10. 08. 2018
03. 08. 2018 30. 09. 2018 Zákaz odběru povrchových vod a výzva k šetření studniční vody i vody z vodovodu

pdf pdf
03. 08. 2018
12. 07. 2018 25. 07. 2018 Rozpočtové opatření č. 4

pdf
25. 07. 2018
15. 06. 2018 31. 07. 2018 Výzva k šetření vodou

pdf
15. 06. 2018
03. 06. 2018 30. 06. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2017 - schválený

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
03. 06. 2018
21. 05. 2018 31. 12. 2018 Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce

pdf
21. 05. 2018
21. 05. 2018 31. 05. 2021 Smlouva o dotaci pro Sportovní klub Kostelní Lhota

pdf
21. 05. 2018
16. 05. 2018 12. 06. 2018 Konkurz na ředitele Základní školy

pdf
16. 05. 2018
15. 05. 2018 31. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 3

pdf
15. 05. 2018
04. 05. 2018 05. 06. 2018 Porovnání položek pro výpočet vodného a stočného
dle cenových předpisů
pdf
04. 05. 2018
28. 04. 2018 15. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
28. 04. 2018
25. 04. 2018 11. 05. 2018 Nařízení
o zákazu podomního prodeje a služeb
pdf
25. 04. 2018
25. 04. 2018 11. 05. 2018 Obecně závazná vyhláška
o ochraně nočního klidu
pdf
25. 04. 2018
17. 04. 2018 31. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 2

pdf
17. 04. 2018
13. 04. 2018 01. 05. 2018 Závěrečný účet DSO Pečecký region za rok 2017

pdf
13. 04. 2018
18. 01. 2018 31. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 1

pdf
18. 01. 2018
12. 01. 2018 31. 12. 2018 Rozpočet obce na rok 2018

pdf
12. 01. 2018
22. 12. 2017 31. 12. 2017 Rozpočtové opatření č. 8

pdf
22. 12. 2017
15. 12. 2017 31. 12. 2017 Rozpočtové opatření č. 7

pdf
15. 12. 2017
30. 11. 2017 31. 12. 2017 Rozpočtové opatření č. 6

pdf
30. 11. 2017
10. 11. 2017 01. 12. 2020 Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace MAS Podlipansko
pdf pdf
10. 11. 2017
25. 10. 2017 31. 12. 2017 Rozpočtové opatření č. 5

pdf
25. 10. 2017
01. 10. 2017 31. 10. 2017 Návrh opatření obecné povahy
o zastavení těžby dřeva v lesích
pdf
09. 10. 2017
13. 09. 2017 31. 12. 2017 Rozpočtové opatření č. 4

pdf
13. 09. 2017
30. 06. 2017 31. 12. 2017 Rozpočtové opatření č. 3

pdf
30. 06. 2017
26. 06. 2017 30. 06. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2016 - schválený

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
26. 06. 2017
31. 05. 2017 30. 04. 2020 Smlouva o dotaci pro Sportovní klub Kostelní Lhota
na činnost v roce 2017
pdf
31. 05. 2017
17. 05. 2017 31. 12. 2017 Rozpočtové opatření č. 2

pdf
17. 05. 2017
01. 05. 2017 31. 12. 2017 Rozpočet, závěrečný účet, rozpočtový výhled a rozpočtová opatření
DSO Pečecký region
pdf pdf
10. 10. 2017
13. 04. 2017 31. 12. 2017 Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce

pdf
13. 04. 2017
20. 02. 2017 31. 12. 2017 Rozpočtové opatření č. 1

pdf
20. 03. 2017
08. 06. 2016 08. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí půjčky z rozpočtu DSO Pečecký region
pdf
08. 06. 2016

Hlavní stránka