Call

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Název Obec Kostelní Lhota
2. Důvod a způsob založení Obec Kostelní Lhota vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura 3.1 Obecní úřad
Tomáš Drobný, starosta obce
Jana Macháčková, místostarostka obce
Věra Plačková, účetní

3.2 Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce – 9 členů

Tomáš Drobný, starosta obce
Tel.: 312 310 687
Mobil: 604 442 629
Email: starosta@kostelni-lhota.cz

Jana Macháčková, místostarostka obce
Tel.: 312 312 897
Email: machackova@kostelni-lhota.cz

Petr Hovorka
David Koštíř
Michal Prokop
Šárka Horáková
Květa Šlemínová
Aleš Kurka
Petr Láska

3.2.1 Finanční výbor
Petr Hovorka, předseda
Ján Švalec
Jaroslava Svobodová

3.2.2 Kontrolní výbor
David Koštíř, předseda
Martin Plaček
Eliška Kvízová

3.2.3 Komise pro občanské záležitosti
Tomáš Drobný, předseda
Jana Macháčková
Květa Šlemínová
Martin Plaček

Stavební komise
Ing. arch. Tomáš Andrle, obecní architekt
Tomáš Drobný, starosta
David Tomeš
Ing. Jana Strnadová

3.3 Seznam organizací
Základní škola
Mateřská škola
4. Kontaktní spojení
4.1.Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Kostelní Lhota
Kostelní Lhota 6
289 12 Sadská
4.2.Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Kostelní Lhota
Kostelní Lhota 6
289 12 Sadská
4.3. Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 – 11:00 15:00 – 17:00
Úterý:
Středa: 8:00 – 11:00 15:00 – 17:00
Čtvrtek:
Pátek:
4.4. Telefonní čísla Telefon, fax:
Pevná linka: 325 599 019
312 310 687
Mobil: 604 442 629
ID datové schránky: 6rpbqqp
4.5. Čísla faxu Fax: 325 599 220
4.6. Adresa internetové stránky www.kostelni-lhota.cz
4.7 Adresa e-podatelny ou@kostelni-lhota.cz
4.8. Další elektronické adresy Email:
Obecní: ou@kostelni-lhota.cz
Starosta: starosta@kostelni-lhota.cz
Místostarosta: machackova@kostelni-lhota.cz
Účetní: ucetni@kostelni-lhota.cz
Administrace: sleminova@kostelni-lhota.cz
5. Bankovní spojení Komerční banka Nymburk Číslo účtu: 3424191/0100
6. IČ00239267
7. DIČnejsme plátci DPH
8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán obce
Veřejné vyhlášky obce
Rozpočet obce
8.2. Rozpočet obce Rozpočet obce
9. Žádosti o informace Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. FormulářeFormuláře
13. Popisy postupůnávody pro řešení životních situací
14.Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané předpisy
14.2. Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky obce
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací žádná nejsou
16.Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.
16.1 Výhradní licence Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. žádné nejsou

Hlavní stránka