Call

Hřbitovy katolický a obecní

Odkazy: Katolický hřbitov, Obecní hřbitov

Nejstarším pohřebištěm v obci bylo bezprostřední okolí kostela. Svědčí o tom dochované zbytky náhrobků u kostelní zdi. Podle zápisu ve školní kronice, kterou provedl učitel Josef Nágl, byl základní kámen k novému hřbitovu u školy položen o žních roku 1856. Téhož podzimu byl dostavěn a příštího roku dne 3. května byl hřbitov vysvěcen. Sloužil pak nejen pro naši obec, ale i pro přifařené obce. Komunistický režim tento starý hřbitov necitlivě srovnal se zemí a církevní pozemek zabral pro vybudování školního hřiště.

V době náboženských neshod mezi katolíky a evangelíky v roce 1925 povstal též boj o hřbitov. Jablkem sváru se stal nový hrobař, na kterém se obě náboženské obce nedokázaly dohodnout. Okresní hejtmanství vyřešilo spor tím, že nařídilo stavbu nového hřbitova s odůvodněním, že není místo na starém a že schází márnice a pitevna. Obec vystavěla nový hřbitov při silnici na Pečky.

Katolíci však nepřistoupili na podmínky jeho společného užívání a postavili si hřbitov vlastní nákladem 15 tisíc Kč v části obce Na Vrškách v lese u silnice na Poděbrady. Stavba katolického hřbitova se započala koncem roku 1926. Vysvěcen byl podle zápisu ve farní kronice dne 18. dubna a 22. dubna 1927 byl kolaudován.

Obecní úřad v roce 2005 s pomocí finanční dotace nechal provést stavební údržbu obou hřbitovů. Byly opraveny fasády hřbitovních zdí, natřena vrata, provedeno zpevnění cest a položena dlažba u studny.
Odkaz: fotografie po opravě hřbitovů.

V roce 2010 byla provedena nová evidence a pasportizace hrobových míst. V elektronické podobě jsou tyto údaje dostupné na webu Hřbitovy ČR, kde jsou rovněž mapy a fotografie z obou našich hřbitovů.
Přímý odkaz: hřbitovy Kostelní Lhoty.
V pozadí hřbitov u školy - kolem roku 1908

Řád veřejného pohřebiště

rok 1908

Hlavní stránka