Call

Odpadové hospodářství

Harmonogram svozů odpadu

Otevírací doba sběrného dvora
Sobota 8:00 – 12:00
Neděle 8:00 – 11:00
Středa 16:00 – 18:00 (pouze v letním čase)

Poplatek za komunální odpad 800 Kč/osoba/rok

Částka na rok 2024 je 800 Kč, vybíráme od 12.2. do 31.3. 2024. Osobní platby a předání známek pouze v úředních hodinách.
Poplatek je možné uhradit bankovním převodem na účet obce: 3424191/0100. Do variabilního symbolu nebo do textu pro příjemce prosím uveďte číslo popisné.
Do tohoto data bude svozová firma ještě svážet popelnice na staré známky.

Pojem komunální odpad znamená platbu za popelnici, využívání sběrného dvora a kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad.

Rady jak správně třídit a odpadový slovníček: https://www.samosebou.cz/kampatri/


Hlavní stránka