Historie
 
Zprávy
 
Fotogalerie
 
Mapa
 
Okolí
 
Školy
 
Sport
 
Hasiči
      Kostelní Lhota
K.Lhota-kresba
650 let obce, návštěva arcivévody Karla 100 let


Česká
Republika

 
deutsch
 
français
 
english
 
symbolika obce
Symbolika
 
Stránka Obecního úřadud
Obecní úřad
E-mail
M ezi Poděbrady a Sadskou se nacházejí v oblasti silnice, která se v minulosti nazývala Slezká nebo též Náchodská, čtyři obce, které mají ve svém názvu společné jmého Lhota. Jsou to obce Přední, Vrbová, Písková a Kostelní Lhota. Dalším jejich společným znakem je, že se jedná o vsi tvaru ulicovitých s neobyčejně širokými návsemi. Dominantou Kostelní Lhoty je kostel, který spolu s farou a školou tvoří historický střed obce.
       Založení zdejších Lhot spadá do druhé poloviny 14.století. Do doby jejich vzniku se od Sadské k Poděbradům rozkládal les a jižněji až jihovýchodně od něho, až do prostoru dnešní Vrbové Lhoty, rozsáhlá blata napájená říčkou Výrovkou, která tehdy neměla ustálený regulovaný tok. Cesta tudy ještě na Poděbrady nevedla a družiny, putující na poděbradský hrad, musely jít od Sadské na Zvěřínek, Hořátev, Polabec a přes labský brod.

  klikni pro fotogalerii Nový web Kostelní Lhoty
Čas a pokrok nezastavíš a tak tu máme novou - druhou verzi internetových stránek naší obce. Tu první jsem vytvořil a spravoval od roku 2000, tedy po dobu dvanácti let. Chci věřit, že pomohly k rozvoji obce a čtenáře zaujaly. Nové stránky byly spuštěny dne 6.6.2012 a na jejich tvorbě se podílel náš starosta Tomáš Drobný spolu s webREGIONALem Michaely a Zdenka Mikovcových. Já jsem spolupracoval (a nadále i budu) na obsahu historie a zpravodajství. Aktualizace těchto původních stránek byla dneškem ukončena, avšak dále jsou přístupné a z nového webu je na ně přímý odkaz.
Zdeněk Martínek - kronikář obce
Z dosavadní činnosti kronikáře: fotografie, videa-2004, 2010, audio-projev 100 let aleje,
texty-poděkování, projev 2009, projev 2012.
 
 
Úvod Historie Zprávy Fotogalerie Mapa Okolí Školy Sport Hasiči

Digitální televize LICA TV Digitální
televize
napiš správci stránek Web
master
Nezapoměňte, že Váš prohlížeč může používat "cache-ované" stránky a proto, aby se Vám zobrazily
aktualizované verze těchto stránek, používejte příkaz Aktualizovat (také tlačítko v liště tlačítko , nebo klávesa F5).

Stránky byly založeny 15. června 2000 a jsou optimalizovány pro MS Internet Exlorer