<>

Program obnovy obce

V roce 2003 pořídila obec vlastní rozvojový strategický dokument:
Program obnovy venkova obce Kostelní Lhota (velikost 2 MG, PDF)

Program obnovy venkova obce Kostelní Lhota

Hlavní stránka