Římskokatolická farnost

katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie

Katolická duchovní správa. Katolická církev je nedílnou součástí více jak tisícileté české státnosti. Prvním naším doloženým křesťanským panovníkem byl Bořivoj I. Se svou ženou Ludmilou přijal křest roku 883. Již dříve bylo v roce 845 pokřtěno čtrnáct českých knížat.

Rovněž vznik Kostelní Lhoty je spojen s katolickou církví. Majitel poděbradského panství nechal v této nově založené obci léta páně 1354 postavit kostel Nanebevzetí Panny Marie a dosadil tam plebána Petra. V roce 1813 vyhořelo v obci 32 domů včetně kostela. V letech 1815 až 1817 byl kostel přestavěn v pozdně barokním slohu.
V publikaci o obci, vydanou k jejímu 650. výročí, je soupis všech katolických duchovních. Tuto kapitolu zpracovali historička Eva Šmilauerová spolu s farářem Zdeňkem Novákem.
V roce 2004, při oslavách 650 let obce, královéhradecký biskup Dominik Duka sloužil v Kostelní Lhotě mši, při které vysvětil prapory obce a hasičů. Mons. Duka se v roce 2010 stal pražským arcibiskupem a o slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován kardinálem Církve svaté. Kromě pravidelných bohoslužeb se v kostele také pořádají vánoční koncerty, které jsou organizovány obcí za účasti žáků naší základní a mateřské školy. Budova fary, která spolu se školou a kostelem tvoří historický střed obce, byla vystavěna v roce 1892 za pana faráře Ignáce Lhoty. Od roku 1973 nebyla církví využívána. Obecní úřad odkoupil faru od královéhradecké diecéze v roce 2006. V budově bývalé fary pak byly příležitostně pořádány výstavy a kulturně-společenské akce. V letech 2010 až 2011 byl objekt přestavěn na novou budovu obecního úřadu, která byla slavnostně otevřena dne 18. června.

Odkazy: duchovníkoncerty, svěcení praporů-foto, video, přestavba fary-foto, videoDominik Duka.

Hlavní stránka