Call

Sbor dobrovolných hasičů Kostelní Lhota

Na okrese Nymburk, při silnici mezi městy Poděbrady a Sadská, jenž v minulosti byla zvána Kladská nebo Náchodská, rozkládají se na malé ploše v polabské nížině obce, které nesou ve svém názvu Lhota. Vznik těchto čtyř, tedy Přední Lhoty, Vrbové Lhoty, Pískové Lhoty a Kostelní Lhoty, je řazen do let 1350 – 1360. A právě první zmínka o té naší, Kostelní, je z roku 1354, kdy nechal Boček z Kunštátu a na Poděbradech postavit v obci kostel Nanebevzetí Panny Marie.

K bohatým dějinám obce se po více jak pěti stech letech připojily osudy svázané se skupinkou místních obyvatel. Ti pod vlivem událostí oné doby započali psát historii Sboru dobrovolných hasičů Kostelní Lhoty. Stalo se tomu rozhodnutím 28 zakládajících členů dne 25. listopadu roku 1894. A i když v průběhu své existence prošel sbor několika státními zřízeními, světovými válkami a z jeho členů se na čas stali požárníci, ustál vše do dnešní doby. Dnes při sboru dobrovolných hasičů je v činnosti jednotka požární ochrany a jeho členové se snaží svým konáním dělat čest svému poslání.


Hlavní stránka