Územní plán

Platný územní plán obce Kostelní Lhota po změně č. 1 nabyl účinnosti dne 2.8.2021.

Výkresy: Textová část:

Platný územní plán obce Kostelní Lhota nabyl účinnosti dne 6.1.2020.

Výkresy: Textová část: Schemata: Územní studie:

Původní územní plán z roku 2000

Zastupitelstvo obce Kostelní Lhota schválilo územní plán obce dne 14. listopadu 2000. V roce 2006 došlo ke změně územního plánu. Grafická verze původního územního plánu zde:

Hlavní stránka