Historie

     Název Lhota vznikl ze staročeského "lhóta", což znamená osvobození po určitou dobu - lhůtu. Toto jméno dostávaly obce a osady zakládané na vyklučeném lese - mohlo to však být i na močálišti, blatech či jiné neúrodné půdě, která měla být obdělána. Poddaní - osadníci těchto obcí, byli do jisté lhůty osvobozeni od placení dávek pozemkovému pánu, které se skládaly z ročního platu - úroku a z dávek naturálních. To vše za práci spojenou s vykácením lesa a vzděláním půdy. Počátkem 14.století toto osvobození trvalo deset let, v průběhu století se snížilo na osm až šest let.
Kostel Za Jana Lucemburského byly Poděbrady roku 1345 odevzdány Hynkovi ze Žleb a Lichtenburka. V roce 1347 Hynek zemřel a Poděbrady dostala jeho dcera Eliška, která se r.1350 provdala za pana Bočka z Kunštátu. Ten pak dostal 6.listopadu 1351 Poděbrady v léno. Boček z Kunštátu a nyní i z Poděbrad začal zakládat nové osady a v některých i nové kostely. V již zmíněné oblasti mezi Poděbrady a Sadskou založil Lhoty. Kostelní Lhota se podle církevních pramenů připomíná již k roku 1354. Pan Boček nechal v této obci postavit kostel Nanebevzetí Panny Marie a dosadil tam plebáta Petra.
Rod pánů z Kunštátu a z Poděbrad byl velmi vážený a vždy smýšlející česky. Pan Boček byl v roce 1355 v Římě přítomen korunovace Karla IV.
Jeho pravnuk, Jiří z Kunštátu a Poděbrad, se stal v roce 1458 jediným českým králem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty.

Významné události té doby:

1348 - založení Univerzity Karlovy v Praze
1354 - k české koruně je připojeno Lucembursko.
1355 - český král Karel IV. se stává římským císařem.
1356 - vydání Zlaté buly, kterou Karel IV.upravil právní poměry v římské říši. Čechy se stávají svébytným státem s právem určení svého krále.
1357 - zahájení výstavby Karlova mostu v Praze. Stalo se tak dne 9.7. v 5,31 hodin.
Karel IV. stanovil položení základního kamene tak, že rok, den, hodina a minuta tvoří magickou číselnou řadu lichých čísel 135797531 a je v ascendentu znamení Lva, heraldického znaku Českého království. Za letního slunovratu, při pohledu z brány Staroměstské mostecké věže, Slunce zapadá za katedrálou sv. Víta. Tento slunovratový západ slunce zvěčnil na první československé poštovní známce Alfons Mucha.
1361 - narození následníka českého trůnu, pozdějšího krále Václava IV.
1363 - Karel IV. se počtvrté a naposledy oženil, novou manželkou je Eliška Podmořanská, budoucí matka krále Zikmunda.

Odkazy:
kronika Naši panovníci
Správa území Poděbradsko
Starostové obce, řídící učitelé
Katoličtí duchovní, církev čsl.husitská

Zajímavosti z kronik:
1354 - založení obce
1838 - nejstarší zápis ve školní kronice
1856 - historie hřbitovů v obci
1863 - hodiny na kostelní věži
1876 - oprava katolického kostela
1887 - statistika školy
1888 - školní docházka
1890 - školní rozvrh hodin
1905 - sázení stromků
1908 - stromková slavnost
1908 - 60. leté panování císaře
1908 - 60 let vlády českého krále FJI.
1910 - vycházka do Poděbrad
1911 - výlet do Prahy
1912 - návštěva arcivévody Karla
1921 - Sokol, nejslavnější sportovec
1923 - příjezd prezidenta T.G.Masaryka
1926 - loučení se životem
1934 - výročí 100 let české hymny
1934/35 - počty žáků ve škole
1940 - válečná razítka školy
1941 - rozdělení školních tříd
1942 - obecná škola
1945 - konec 2. světové války
1946 - uctění 5. května
1963 - oslavy založení obce
Stavba
Stavba kostela - dobový výjev
z konce 14.století

Českému státu vládne v té době syn Jana Lucemburského - Karel IV. (1316-1378), který je na vrcholu své životní dráhy. Naše země zažívají velký kulturní a hospodářský rozkvět. Praha se stává středen Evropy a její gotická výstavba je největším dílem středověké architektury.
Dukát
Zlatý dukát Karla IV.
Je první naší ražbou
s panovnickým portrétem
Peníze a Čechy
pečeť Majestátní pečeť
Jiřího z Kunštátu a Poděbrad


Středověká slavnost korunovace
Jiříka z Poděbrad

Hlavní stránka