tisk poslat email

Poplatkové povinnosti v obci Kostelní Lhota pro rok 2019

Komunální odpad 600 Kč/osoba/rok
Pes 100 Kč
Další pes 150 Kč
Ověřování listin 30 Kč
Přihlášení k pobytu50 Kč
Kopírování černobílé
Strana A4 2 Kč
Strana A3 5 Kč
Kopírování barevné
Strana A4 20 Kč
Strana A3 40 Kč

Základní poplatky budou vybírány od 18.2. až do 29. 3. 2019.
Poplatek je možné uhradit bankovním převodem na účet obce: 3424191/0100. Do variabilního symbolu nebo do textu pro příjemce prosím uveďte číslo popisné.
Do tohoto data bude svozová firma ještě svážet popelnice na staré známky.

Pojem komunální odpad znamená platbu za popelnici, využívání sběrného dvora a kontejnerů na tříděný odpad.

Ceník stanovených náhrad za zřízení věcného břemene

Usnesením zastupitelstva obce Kostelní Lhota č. 8/2012 ze dne 29.8.2012 se stanovuje výše jednorázové úhrady za zřízení věcných práv odpovídajících věcným břemenům za uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví obce Kostelní Lhota takto:
uložení do zeleného pásu 80 Kč / bm
uložení do vozovky nebo chodníku se živičným nebo jinak zpevněným povrchem 200 Kč / bm
uložení sítí mimo zastavěné území obce 20 Kč / bm