tisk poslat email

Veřejná sbírka na opravu kostela

V dubnu 2018 jsme zřídili veřejnou sbírku s vlastním účtem pouze na opravu kostela, zejména pak na opravu věžních hodin v celkové hodnotě 400 tis. Kč.

Jde o tzv. transparentní účet, kde si vy sami můžete kontrolovat pohyb peněz na účtu. Pokud si budete přát zůstat anonymním dárcem, přineste hotovost na obecní úřad a platbu vložíme jako Obec. Peníze můžete posílat v libovolné hodnotě převodem nebo hotovostně na bankovní přepážce. Vyjednali jsme vedení účtu i platby zcela zdarma.

Číslo transparentního účtu pro vaše příspěvky je 115-7264100277/0100.

Stav a pohyb na účtu můžete sledovat na https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty.

Naše hodiny jsou v těch nejpovolanějších rukou, neboť na jejich rekonstrukci se podílí restaurátoři pánové Jan Marek a akad. sochař Petr Skála, správce Staroměstského orloje. Držme jim tedy palce.
Historie našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie

oltář kostela
Spolu s farou a školou je katolický kostel součástí nejstaršího historického středu obce. Je zasvěcen svátku Nanebevzetí Panny Marie a podle liturgického kalendáře připadá poutní slavnost kostela na den 15. srpna. Kostel dal naší obci název, jelikož byl postaven při jejím založení v roce 1354.
Dne 17. dubna 1813 na Bílou Sobotu vypukl v Kostelní Lhotě požár. Vyhořelo 32 čísel včetně kostela. V letech 1815 až 1817 byl kostel přestavěn v pozdně barokním slohu stavitelem J. Braunem. Dne 18. prosince byl vysvěcen.

Roku 1862 věnovala obec kostelu pověžní hodiny v ceně 600 zlatých. Dne 5. března 1863 byl sepsán protokol, ve kterém se obecní zatupitelstvo zavazuje k udžování a natahování věžních hodin.
Roku 1876 kostel opravován nákladem 1150 zlatých. Byla položena nová střešní krytina a vyměněna okna. V září 1894 opravena věž a celý Chrám Páně zevně obílen. Plechový kryt stál 29 zlatých a 16 krejcarů.

Velká vnitřní oprava proběhla v roce 1901. Provedena malba za 1217 korun 18 haléřů a vystavěn nový oltář nákladem 1630 korun. V srpnu k poutní slavnosti kostela bylo přikročeno k jeho posvěcení. V roce 1906 byly nové varhany dodány firmou Rejna a Černý. Dne 16. února byly kolaudovány.
Za první světové války byla provedena rekvisice kostelních zvonů (r.1917) a cínových píšťal varhan (r.1918). V roce 1925 farníci uspořádali sbírku na zakoupení nových zvonů. Sbírali pánové Václav Kuchař a Václav Martínek. V Brně byly ulity dva zvony nákladem 12.269,08 Kč. Jejich vysvěcení konáno bylo 1. června na Pondělí Svatodušní. Menší zvon byl zasvěcen P. Marii, větší sv. Václavu.
V roce 1928 za opravu vnitřní malby a natření oken zaplaceno 7.000 Kč. Rok 1929 - oprava varhan za částku 2650 Kč, kterou provedla firma Václav Poláček z Rychnova nad Kněžnou a v roce 1934 byly pořízeny nové dubové hlavní dveře kostela za 980 Korun. Oprava střech kostela a fary v celkové částce 5.105,20 Korun se prováděla v roce 1942.
Stejný osud, jako za světové války první, potkal zvony ve druhé světové válce. Sejmuty a odvezeny byly dne 26. března 1942. V roce 1945 podána žádost o navrácení dvou kostelních zvonů a v roce 1950 projednána jejich repatriace.
V neděli dne 22. dubna 1945 hloubkoví letci zaútočili na projíždějící německou kolonu. Kostel byl dvakrát zasažen a jedna střela zabila při bohoslužbě v lavici klečící Aloisii Sekavcovou. Další střely zničily střechu domu čp. 67 truhláře Linharta, který začal hořet.
Opravy varhan za 3105,- Kčs a hromosvodů v částce 2200,- se prováděly v letech 1948 a 1949. V září 1949 se uskutečnila údržba fasády a krytiny s nákladem 37.136,60 Kčs. Sbírka farníků v roce 1962 uhradila zavedení el. proudu k varhanám. V letech 1966-69 se opravily střechy kostela a fary.
Administrátor Vladimír Fišer si v roce 1969 ve farní kronice postěžoval na rozbíjení kostelních oken školní mládeží. Ani u ředitele školy, který byl evangelík, nebylo dovolání.
V roce 1971 byl pořízen další oltář s nákladem 4000,- Kčs. Posvěcen byl v listopadu o posvícení. Přestože byly věžní hodiny opraveny, nenatahovaly se. Tuto povinnost má ale obec podle protokolu z roku 1863.
V letech 1993 až 2002 došlo k několika pokusům a k dokonanému vloupání do kostela. Všechny cenné věci a obrazy z kostela byly pak bezpečně uloženy na poděbradském proboštství. Do kostela jsou přiváženy pouze při výjimečných slavnostních událostech farnosti a obce. Roku 2000 kronikář Týnce nad Labem pan J. Verner zhotovil barevnou perokresbu kostela pro nově založené internetové stránky obce. Téhož roku byly zhotoveny letecké snímky obce včetně kostela.
V hostinci "U Douděrů" vedle kostela se scházeli pravidelně karbaníci na mariáš. Dne 3. listopadu 2003 po půlnoci došlo i na "voko" a když bylo v banku 10 tis.Kč, hráči V.M. a M.P. se pohádali pro domnělý renonc. Když rozepře vrcholila, ovlivnila asi jejich bezbožné počínání blízkost chrámu Páně a na návrh J.K. se rozhodli spornou výhru věnovat na kostel. Dne 8. listopadu bylo oněch 10 tis. Kč odevzdáno na Obecní úřad jako příspěvek do sbírky na opravu kostela. V roce 2004 k výročí 650 let obce byla vyrobena plaketa s reliéfem kostela, vydán aršík známek s kostelem ve znaku obce a malířka Adéla Straková namalovala obraz kostela. Dne 18. června sloužil mši v kostele královéhradecký arcibiskup Dominik Duka.
V listopadu 2004 byly provedeny částečné opravy krovů kostela. Na práce bylo přispěno obcí (14,5 tis.Kč) a z veřejné sbírky (25,5 tis.Kč).
Odkazy: fotografie kostela, koncerty v kostele.
Ze zápisů ve farni kronice:
1863 - věžní hodiny
1876 - oprava kostela
1894 - oprava kostelní věže
1901 - vnitřní oprava
1906 - nové varhany
1917 - rekvisice zvonů
1918 - odebrání píšťal varhan
1925 - nové zvony
1928 - oprava vnitřní malby
1929 - oprava varhan
1934 - nové hlavní dveře
1942 - oprava střechy
1942 - sejmutí zvonů
1945 - letecký útok
1945 - smrt v kostele
1945 - žádost o zvony
1948-49 - oprava varhan a hromosvodů
1949 - výkaz zvonů
1949 - oprava kostela
1950 - repatriace zvonů
1966-69 - opravy kostela a fary
1969 - rozbíjení oken
1971 - nový oltář
1971 - oprava hodin a natahovač