tisk poslat email

Křížek a boží muka

kamenný kříž Svatá Missie
Kamenný kříž u kostela
Za administrace faráře Václava Dvořáčka, na místě bývalého kříže dřevěného, byl v roce 1894 postaven před kostelem kamenný kříž. Podle zápisu ve farní kronice byla roku 1902 konána v naší obci svatá misie. Za misionářský kříž vyvolen a posvěcen byl 29. června právě tento kamenný kříž a mimo to posvěcen i dřevěný kříž v chrámu Páně naproti kazatelně se nalézající. Na paměť byl na kamenném kříži zhotoven nápis Svatá Missie 1902.

V říjnu 2009 byl kříž před kostelem opraven péčí Obecního úřadu, který získal na tuto práci dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.
Fotografie: křížnápiskronikakostell.p.1894Vánocev noci.
dřevěný kříž s Kristem
Boží muka
Při stavbě nového katolického hřbitova v roce 1927 byly vztyčeny také boží muka v podobě dřevěného kříže.

V roce 2005, při stavební údržbě hřbitovů, byl rovněž tento kříž opraven a natřen.
dobrodinec kapličky
Kaplička
V Kostelní Lhotě je kaplička při silnici na Poděbrady v části obce zvané Na Vrškách. Kostelnolhotský rodák - dobrodinec pan Emanuel Bureš z čp. 49, majitel plzeňské pivnice v Praze VII, nechal na pouť v roce 1913 kapličku opravit. V pátek 15. srpna bylo k opravené kapličce pořádáno procesí. Fotografii pořídil zdejší rodák pan Václav Sandholz, úředník Národní Politiky v Praze.

Obec nechala kapličku zrenovovat na jaře roku 2004.
Fotografie: oprava 1913kronikaoprava 2004u silnice.
pomník padlých
Pomník padlých
Do 1. sv. války bylo z obce povoláno do zbraně 198 mužů a 22 jich padlo. Jejich jména jsou na pomníku, který nechali postavit hasiči. Do doby povinné vojenské služby chodili branci se starostou k pomníku položit věnec. Nyní se u pomníku připomíná jednou ročně výročí 28. října s prapory obce a hasičů. Tuto vzpomínku na naše padlé obou světových válek pořádá obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů a s myslivci.

Z dotace 139 tis. Kč od Ministerstva financí byla dokončena v červnu 2004 rekonstrukce a obnova pomníku. Ten byl odborně očištěn, přemístěn dál od hlavní silnice a jeho okolí upraveno.
Fotografie: původní umístění, r.1945 branci r.1945 branci u pomníkupadlí 1.sv.války, oběti 2.sv.války, nové umístění, výročí 28. října: fotogalerievideo.
zvonice husitské církve
Zvonice
Církvi československé husitské patří zvonice, která byla vystavěna v roce 1930. Spolu s farní budovou z téhož roku, ve které se nachází modlitebna, slouží věřícím této husitské církve.

Částkou 30 tis. Kč přispěla v roce 2004 obec na opravu této zvonice.
Fotografie: zvonicemodlitebna.