tisk poslat email

Odpadové hospodářství

Svoz komunálního odpadu z domácností probíhá vždy v pátek a to i v době svátků. V měsících květen až konec října je svoz jednou za 14 dní a to vždy v sudý týden.
Otevírací doba sběrného dvora
Sobota 8:00 – 12:00
Neděle 8:00 – 11:00
Středa 16:00 – 18:00 (pouze v letním čase)
Poplatek za komunální odpad 600 Kč/osoba/rok

Základní poplatky budou vybírány od 18.2. až do 29. 3. 2019.
Poplatek je možné uhradit bankovním převodem na účet obce: 3424191/0100. Do variabilního symbolu nebo do textu pro příjemce prosím uveďte číslo popisné.
Do tohoto data bude svozová firma ještě svážet popelnice na staré známky.

Pojem komunální odpad znamená platbu za popelnici, využívání sběrného dvora a kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad.

Nejčastější chyby při třídění odpadu http://www.culinabotanica.cz/nejcastejsi-chyby-pri-trideni-domaciho-odpadu/